BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI MYNASYBETLI, TÜRKMENISTANYŇ OWGANYSTANDAKY (HYRAT Ş.) BAŞ KONSULLYGY TARAPYNDAN GURALAN WELOSIPED ÝÖRIŞI

2022-nji ýylyň 2-nji iýunynda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli, Türkmenistanyň Owganystandaky (Hyrat ş.) Baş konsullygy tarapyndan Hyrat şäheriniň merkezi stadionynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda köpçülikleýin welosiped ýörişi guraldy. Bu sport çäresine Hyrat welaýatynyň welosipedçileri, ýerli häkimiýet edaralarynyň wekilleri we Hyratdaky daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň işgärleri hem gatnaşdylar. Welosiped ýörişinde tapawutlanan welosipedçilere konsullyk tarapyndan Türkmenistanyň tekstil önümleri sowgat berildi.